Konsulinis mokestis

Sukurta 2019.09.27
  • Konsulate atsiskaitoma grynais
Konsulinė paslauga Tarifas
Asmens dokumentų išdavimas  
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas 20 eurų
Laikino paso išdavimas 50 eurų
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100 eurų
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas nepilnamečiams ir pensininkams 50 eurų
Vizos, leidimai gyventi ir tranzito dokumentai  
Prašymas išduoti Šengeno (C) vizą   60 eurų
Prašymas išduoti nacionalinę (D) vizą 60 eurų
Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 100 eurų
Supaprastinto tranzito dokumento (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimas 5 eurai
Legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)  
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) Užsienio reikalų ministerijoje 10 eurų
Legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje 20 eurųq
Notariniai veiksmai  
Sandorių patvirtinimas  30 eurų
Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų už puslapį
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas      10 eurų
Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas     30 eurų už puslapį
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas    30 eurų
Asmeninio testamento priėmimas saugoti     50 eurų
Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas    30 eurų
Jūrinio protesto priėmimas 100 eurų
Dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimas  10 eurų
Pilietybės klausimai  
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimas ir perdavimas              50 eurų
Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas  25 eurai
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimas ir perdavimas            60 eurų
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas:  
Iki 115 eurų vertės      15 eurų
Daugiau kaip 115 eurų vertės   20 eurų
Kitos konsulinės funkcijos  
Konsulinės pažymos išdavimas    30 eurų
Dokumentų pareikalavimas iš LR ar buvimo valstybės institucijų 20 eurų
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas  5 eurai
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas       50 eurų
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 eurų per mėnesį

Civilinės būklės aktų įregistravimas ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas.

Pastaba: konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.
5 eurai
Sandorių ar pareiškimų surašymas     50 eurų

Konsulinio mokesčio lengvatos

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata