Gimimo fakto įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2019.10.03

Jei Lietuvos Respublikos piliečiui užsienyje gimė vaikas, pagal galiojančius teisės aktus jo gimimas privalo būti įtrauktas į apskaitą Lietuvoje.

Reikalingi dokumentai:

  • Prašymas įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą (pildomas konsulate);
  • Vaiko tėvų (globėjų) asmens tapatybės dokumentai ir po vieną jų pagrindinių puslapių kopija.
    •  Jei dokumentus pateikia globėjas, kartu su globėjo asmens tapatybės dokumentu pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas. Jei dokumentas yra išduotas Baltarusijos Respublikos institucijų, jis turi būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą.
  • Vaiko užsienio valstybės asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (jei buvo išduotas) ir jo pagrindinio puslapio kopija;
  • vaiko gimimo liudijimas (patvirtintas  Apostille bei išverstas į lietuvių kalbą) ir jo kopiją;
  • jei susituokę, tėvų santuokos liudijimą, išduotą  Lietuvos Respublikoje bei jo kopiją.
  • Konsulinis mokestis už išrašo iš gimimo akto įrašo išdavimą (20 eurų).
  • Prašymą teikiančio LR piliečio gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, pildoma konsulate).

*DĖMESIO:  

Jei vaikas gimė ne Europos Sąjungos valstybėje ar valstybėje, neprisijungusioje prie Vienos konvencijos, pateikiamas gimimo liudijimas, kuris turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma Apostille, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą.

 

Informaciją vaikų pilietybės klausimais rasite čia.

Informaciją apie pirmo asmens tapatybės dokumento išdavimą užsienyje gimusiam vaikui rasite čia.

Prašymų formos

Naujienlaiškio prenumerata