Artimiausi renginiai

Kova su terorizmu

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2021.04.15 13:55

Tarptautinė bendruomenė prieš terorizmą

Greta 19 universalių konvencijų ir protokolų Jungtinių Tautų Saugumo Taryba yra priėmusi keletą rezoliucijų, susijusių su terorizmu. Svarbiausia iš jų – visaapimanti Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1373, priimta 2001 metų rugsėjo 28 dieną po teroristinių išpuolių Niujorke ir Vašingtone.

Jungtinių Tautų šalys narės 2006 m. rugsėjį pradėjo naują etapą kovos prieš terorizmą srityje – priėmė Visuotinę kovos prieš terorizmą strategiją. Ši strategija sudaro konkretaus veiksmų plano esmę: tai terorizmo plėtrai palankių sąlygų suvaržymas; terorizmo užkardymas bei kova prieš terorizmą; priemonių, stiprinančių valstybių gebėjimą kovoti prieš terorizmą, įgyvendinimas; Jungtinių Tautų vaidmens kovoje prieš terorizmą stiprinimas; pagarba žmogaus teisėms bei jų užtikrinimas kovoje prieš terorizmą.

Europos Sąjunga 2005 metų gruodį parengė kovos prieš terorizmą strategiją, kuri akcentuoja keturis veiklos aspektus kovoje prieš terorizmą: prevenciją, apsaugą, persekiojimą ir reagavimą.

2005 metais taip pat parengta Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos. Šia konvencija siekiama imtis veiksmingų terorizmo prevencijos priemonių ir kovoti su viešu kurstymu daryti teroristinius nusikaltimus, verbavimu ir mokymu terorizmo tikslais.

Vidiniai ir išoriniai kovos prieš terorizmą aspektai bei priemonės teroristinei veiklai užkardyti reguliariai aptariami trijose ES Tarybos darbo grupėse. Europos Sąjungos institucijos koordinuoja kovos prieš terorizmą veiklą, Europos Sąjungos Taryboje veikia Kovos prieš terorizmą koordinatorius.

Kitos tarptautinės ir regioninės organizacijos bei iniciatyvos – NATO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, Europos Taryba, Pasaulinė kovos prieš branduolinį terorizmą iniciatyvą, Visuotinis kovos prieš terorizmą forumas – savo veikloje taip pat užsiima skirtingais kovos prieš terorizmą aspektais.

  • Apie tarptautines sankcijas, susijusias su terorizmu skaitykite čia.

Lietuvos veikla tarptautiniuose kovos prieš terorizmą formatuose

Terorizmas kelia rimtą grėsmę tarptautinės bendrijos – taigi ir Lietuvos – saugumui. Tačiau Lietuvai ši grėsmė yra daugiau išorinė – dabartinė vidaus saugumo situacija neleidžia kurtis vidinėms teroristinėms grupuotėms. Pavojus pirmiausia kyla iš tarptautinio terorizmo.

Lietuva aktyviai veikia tarptautiniuose kovos prieš terorizmą formatuose. Per Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 2013 m. antroje pusėje Lietuvos atstovai pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybos vidinių bei išorinių aspektų darbo grupėms.

2014-2015 metais Lietuva buvo nenuolatine Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nare. Tuo metu Lietuva taip pat pirmininkavo JT Saugumo Tarybos Kovos su terorizmu komitetui bei atitinkamai darbo grupei.

  • Apie terorizmo finansavimo atpažinimo kriterijus daugiau informacijos rasite čia.