Artimiausi renginiai

Lietuva Europos Sąjungoje

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2021.09.08 13:29

2004 metų gegužės 1 dieną  Lietuva tapo visateise Europos Sąjungos nare. Šią dieną minime Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą dieną. Esame unikalios ekonominės ir politinės 27 Europos valstybių narių šeimos dalimi. Europos Sąjunga veikia įvairiose politikos srityse, kuriose kuria pridėtinę vertę: nuo vartotojų teisių iki saugumo ir gynybos, taip pabrėžiant, kad Europos valstybės, dirbdamos kartu, o ne pavieniui, gali daugiau. Tačiau Europos Sąjungos valstybes vienija ne tik praktinės politikos pasiekimai. Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms – tai pagrindinės Europos Sąjungos vertybės, padedančios pagrindą tvirtai, solidariai, vertybėmis grįstai valstybių bei visos Europos piliečių bendruomenei. Europos Sąjunga pasiekimai tarptautinėje arenoje 2012 metais buvo įvertinti Nobelio taikos premija už taikos, susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių skatinimą Europoje.

 

2013 m. antrąjį pusmetį Lietuva sėkmingai pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai. Pirmininkavimo metu siekėme prisidėti prie patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimo. Tai buvo vienas iš svarbiausių Lietuvos indėlių į Europos Sąjungos politikos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesus. Šis pirmininkavimo laikotarpis – puikus Lietuvos gebėjimų vadovauti Europos Sąjungos teisėkūros procesams pavyzdys, atnešęs daugybę galimybių visai Lietuvai: pirmą kartą pirmininkaudami Europos Sąjungos Tarybai solidžiai prisistatėme visai Europos Sąjungai, Lietuvos piliečiai turėjo puikią progą praplėsti savo žinias apie Europos Sąjungą, verslas – parodyti geriausius kuriamus lietuviškus produktus bei teikiamas paslaugas.

Nors Lietuvos narystė Europos Sąjungoje jau skaičiuoja antrą dešimtį, integracija į Europos Sąjungą yra nesibaigiantis procesas. Lietuvos pasiekimai Europos Sąjungoje ne kartą nuskambėjo tarptautinėje arenoje, pabrėžiant mūsų spartų progresą įvairiose srityse. Tačiau būdami Europos Sąjungos dalimi galime pasiekti dar daugiau. Europos Sąjunga yra nuolatos skatinantis veiksnys,  suteikiantis galimybių ir paskatų Lietuvai tapti vis stipresne, tvirtesne moderne valstybe, toliau vystantis ir siekiant ekonominio augimo bei gerovės visai visuomenei. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje prisideda užtikrinant saugumą ir europinių vertybių puoselėjimą, o jos teigiama įtaka jaučiame beveik visose valstybės gyvenimo srityse.