Ženevos konvencijos (dėl karo aukų)

Sukurta 2014.02.04 / Atnaujinta 2021.03.10 14:53
 1. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949
  Ženevos konvencija dėl sužeistųjų ir ligonių padėties veikiančiose armijose pagerinimo, 1949
  Įsigaliojo 1997.04.03
  ("VŽ" - 2000 Nr.63)
 2. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 1949
  Ženevos konvencija dėl sužeistųjų, sergančiųjų ir skęstančiųjų ginkluotųjų pajėgų narių jūroje padėties pagerinimo, 1949
  Įsigaliojo 1997.04.03
  ("VŽ" - 2000 Nr.63)
 3. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, 1949
  Ženevos konvencija dėl elgesio su karo belaisviais, 1949
  Įsigaliojo 1997.04.03
  ("VŽ" - 2000 Nr.63)
 4. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949
  Ženevos konvencija dėl civilių apsaugos karo metu, 1949
  Įsigaliojo 1997.04.03
  ("VŽ" - 2000 Nr.63)
 5. Protocol additional to the Geneva conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I), 1977
  1949 m. Ženevos konvencijų Papildomas protokolas dėl tarptautinų ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (I protokolas), 1977
  Įsigaliojo 2001.01.13
  ("VŽ" - 2000 Nr.63)
 6. Protocol additional to the Geneva conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of non-international armed conflicts (Protocol II), 1977
  1949 m. Ženevos konvencijų Papildomas protokolas dėl netarptautinų ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (II protokolas), 1977
  Įsigaliojo 2001.01.13
  ("VŽ" - 2000 Nr.63)
 7. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų Papildomas protokolas dėl papildomos skiriamosios emblemos priėmimo (III protokolas
  The protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), done at Geneva on 8 December 2005.
  Ženeva, 2005-12-08 d.
  Lietuvos Respublika pasirašė 2006-12-06
  Ratifikuota  2007-09-20 Nr.X-1280
  „Valstybės žinios“ 2007, Nr. 114-4635
  Įsigalioja Lietuvai 2008 m. gegužės 28 d.