2010 m. informacija

Sukurta 2014.01.31 / Atnaujinta 2014.01.31 10:59

Informacija apie programoms skirtų biudžeto asignavimų faktinį panaudojimą 2010 metų sausio - gruodžio mėnesiais (įskaitant Vyriausybės rezervo lėšas)

Progr.  kodas Programos pavadinimas Planas metams Panaudota asignavimų
1 2 3 4
01.01 Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas, iš viso: 20278,0 20276,2
  - kitos išlaidos 20278,0 20276,2
  - iš jų - reprezentacinės išlaidos 879,4 879,4
01.02 Diplomatinės tarnybos administravimas,  iš viso: 153406,0 152626,4
  - darbo užmokestis 40448,0 40060,8
  - socialinio draudimo įmokos 11465,0 11393,0
  - kompensacijos ir pašalpos 23281,6 23191,3
  - kitos išlaidos 78211,4 77981,3
  - iš jų - reprezentacinės išlaidos 2057,8 1934,0
01.03 Lietuvos pirmininkavimų koordinavimo programa, iš viso: 2225,0 2020,7
  - kitos išlaidos 2225,0 2020,7
  - iš jų - reprezentacinės išlaidos 541,8 444,2
01.81 Specialioji diplomatinių atstovybių išlaikymo programa, iš viso: 2500,0 1634,6
  - darbo užmokestis 970,0 950,6
  - socialinio draudimo įmokos 90,0 54,1
  - kompensacijos ir pašalpos 4,0 0,8
  - kitos išlaidos 1436,0 629,1
02.01 Lietuvos ir užsienio piliečių aptarnavimas, iš viso: 785,0 784,2
  - kitos išlaidos 785,0 784,2
  - iš jų - reprezentacinės išlaidos 9,4 8,7
02.02 Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimas ir įgyvendinimas, iš viso: 1468,0 1405,3
  - kitos išlaidos 1468,0 1405,3
  - iš jų - reprezentacinės išlaidos 105,6 105,6
03.01 Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai, iš viso: 5993,0 5903,4
  - kitos išlaidos 5993,0 5903,4
  - iš jų - reprezentacinės išlaidos 33,4 31,5
  iš viso: 186655,0 184650,8