Croatia

Created: 2014.02.06 / Updated: 2019.05.21 10:21
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl abipusio vizų režimo panaikinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Croatia on Mutual Abolition of Visa Requirements
  Stokholmas, 1998-05-28.
  Įsigaliojo 1998-06-27.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 57-1585.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl neteisėtai atvykusių ar esančių asmenų grąžinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Croatia regarding the Readmission of Persons whose Entry or Residence is Illegal
  Stokholmas, 1998-05-28.
  Įsigaliojo 2000-01-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. VIII-1415.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 103-2959.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Croatia on Trade and Economic Cooperation
  Vilnius, 1999.10.15
  Įsigaliojo 2003.01.31
  Nebegalioja nuo 2013-07-01.
  Vyriausybės 2003.01.21 nutarimas Nr.78
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 18
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Croatia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
  Vilnius, 2000-05-04.
  Įsigaliojo 2001-03-30.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. lapkričio 21 d. įstatymu Nr. IX-34.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 108-3432.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic Croatia on Cultural, Educational and Scientific Cooperation
  Vilnius, 2007-02-20.
  Įsigaliojo 2008-04-02.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1292.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2007 m. Nr. 135-5456.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Govenment of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic Croatia on the Promotion and Reciprocal protection of Investments
  Zagreb, 15/04/2008.
  Entered into force on 30/01/2009.
  Published in „Valstybės žinios“ – 2009, Nr. 14-533.
  6.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Brussels, 15/01/2019.
  Entered into force on 15/01/2019.
  Published in TAR on 20/05/2019, i. c. 2019-08010.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic Croatia on Co-operation in the Field of Tourism
  Vilnius, 2007-02-20.
  Įsigaliojo 2013-11-15.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1630.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2010 m. Nr. 143-7332.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Croatia on Mutual Protection of Classified Information
  Vilnius 2017-07-17/Zagrebas 2017-07-27.
  Įsigaliojo 2018-05-14.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. balandžio 19 d. įstatymu Nr. XIII-1106.
  Skelbtas TAR, 2018-05-30, i. k. 2018-08779.

Subscribe to our newsletters