Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Skelbiama atranka ūkvedžio pareigybei užimti

Sukurta 2018.04.19 / Atnaujinta 2018.04.19 10:50

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Gardine skelbia atranką ūkvedžio pareigybei užimti. Atrinktam kandidatui bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga ir siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

Konsulato ūkvedžio pareigybė reikalinga konsulato pastatui, patalpoms, turtui prižiūrėti ir užtikrinti tvarką.

 

Reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

2. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti konsulato tarnybines transporto priemones;

4. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, spręsti problemas;

5. išmanyti darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, konsulato veiklą, išmanyti teisės aktus, reikalingus ūkvedžio funkcijoms atlikti;

7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Funkcijos:

1. užtikrina konsulato pastatų, tarnybinių patalpų, inžinerinių sistemų, informacinių technologijų įrenginių, signalizacijų techninę priežiūrą ir eksploataciją, organizuoja jų remonto darbus;

2. atlieka smulkius remonto darbus;

3. apskaito, tvarko ir rūpinasi konsulato turtu, rengia ataskaitas;

4. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, teikia ataskaitas;

5. atsako už materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų), esančių konsulate, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;

6. rengia ir vykdo sutartis paslaugų ir ūkinės veiklos klausimais, tvarko su ūkine veikla susijusias sąskaitas;

7. aprūpina darbuotojus darbui reikalingomis priemonėmis ir prekėmis;

8. rūpinasi konsulato patalpų ir teritorijos valymu ir tvarkymu;

9. padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;

10. prisideda organizuojant konsulato renginius ir priėmimus;

11. vairuoja konsulato transportą, kai tai būtina tiesioginėms funkcijoms atlikti;

12. prižiūri turimas technines priemones, atlieka jų smulkų remontą;

13. sutvarko konsulato teritoriją prieš ir po įvairių konsulate organizuojamų reprezentacinių renginių;

14. vairuoja tarnybines transporto priemones;

15. veža konsulato darbuotojus, delegacijas, konsulato svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų;

16. prižiūri tarnybinių transporto priemonių techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;

17. rūpinasi transporto priemonių techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jų remontą;

18. rūpinasi tarnybinių transporto priemonių draudimo reikalais;

19. laiku ir atsakingai pildo su transporto priemonėmis ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonių degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;

20. pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;

21. prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemones, gabena krovinius į konsulatą ir iš jo; 

22. vykdo kitus konsulato vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Kandidatai, atitinkantys visus pareigybei keliamus reikalavimus ir ketinantys dalyvauti atrankoje, privalo iki 2018 m. balanžio 30 d. 17.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) pateikti skenuotą gyvenimo aprašymą (Europass CV), skenuotą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, skenuotą vairuotojo pažymėjimą ir motyvacinį laišką lietuvių kalba elektroniniu paštu [email protected] Kandidatai, atitinkantys visus pareigybei keliamus reikalavimus, bus kviečiami atvykti pokalbiui.

Naujienlaiškio prenumerata