Planavimo dokumentai

Sukurta 2020.06.25 / Atnaujinta 2020.09.25 14:49

 

Nacionalinis pažangos planas Plėtros programų rengimas Informacija apie planuojamą viešą aptarimą Strateginiai veiklos planai

 


 

Nacionalinis pažangos planas

Plėtros programų rengimas

 

Užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programa

 

Globalios Lietuvos - užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą plėtros programa


Plėtros programų rengimo laikotarpis: 2020.06.18 – 2020.09.30

Koordinatorius
Airida Zalieckaitė
[email protected]
tel. 8 706 52946

 

 • Informacija viešam aptarimui su visuomene
  Trukmė: viešoji konsultacija su visuomene vyks iki 2020 m. rugsėjo 28 d.

  Dalyviai:Konsultacijoje kviečiami dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, verslo, NVO, valdžios ir kitų organizacijų atstovai.

  Kaip dalyvauti?

  Savo nuomonę galite išreikšti atsiųsdami savo pasiūlymus el. paštu [email protected]

  Rezultatų panaudojimas – pasiūlymai bus įvertinti ir, atsižvelgiant į galimybes ir tikslingumą, integruoti į plėtros programų projektus.

  Užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programa

  9.1 uždavinys. Stiprinti Lietuvos vaidmenį tarptautinėse organizacijose (ES, NATO, JT, ESBO, ET, EBPO, UNESCO ir kt.); priedas Nr. 1, Nr. 1.1

  9.2 uždavinys. Kokybiškai ir kiekybiškai sustiprinti bendradarbiavimą su Lietuvai strategiškai svarbiomis valstybėmis, stiprinant diplomatinį atstovavimą ir ekonominę diplomatiją; priedas Nr. 1, Nr. 1.1.

  9.3 uždavinys. Plėsti bendradarbiavimą ir diplomatinį atstovavimą dinamiškai besivystančiame Azijos regione; priedas Nr. 1, Nr. 1.1

  9.4 uždavinys. Stiprinti vertybėmis ir pagarba tarptautinės teisės principams grįstą Lietuvos Rytų kaimynystės politiką; priedas Nr. 1, Nr. 1.1

  9.5 uždavinys. Stiprinti ES reikalų koordinavimą ir tinkamai pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2027 m.; priedas Nr. 1, Nr. 1.1

  9.6 uždavinys. Stiprinti valstybės interesus ir tarptautinius įsipareigojimus atitinkančią vystomojo bendradarbiavimo politiką; priedas Nr. 1, Nr. 1.1


  Globalios Lietuvos - užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą plėtros programa

  9.7 uždavinys. Sustiprinti ryšius su Lietuvos diaspora užsienyje ir paskatinti efektyvesnį diasporos indėlį į Lietuvos viešąjį gyvenimą ir valstybės raidą

 

Strateginiai veiklos planai